☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Środa Śląska
Grafika zawierająca herb PSSE Środa Śląska

Środa 14.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej działając na podstawie art. 15zzzzzn¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. poz. 1842, 2112, 2123, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2157, 2255, 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180) wstrzymuje na okres 30 dni bieg terminów załatwiania spraw dotyczących wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Wyjaśnia się, że czynności dokonane przez organ administracji publicznej w wyżej wymienionym okresie są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron.

Zawiadomienie niniejsze następuje poprzez umieszczenie go przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie, a także na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psse-sroda-slaska oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej przy ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska.

Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia w sposób opisany powyżej wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zawiadomienie.pdf

Wytworzył:
Tomasz Rekusz
(2021-03-09)
Udostępnił:
Tomasz Rekusz
(2021-03-09 14:05:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Rekusz
(2021-03-09 14:10:18)
 
 
liczba odwiedzin: 281547

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X